Information till dig som hyresgäst

Uppsägning av lägenhet görs alltid skriftligt. På baksidan av ditt avtal finner du en rad du skriver under för uppsägning. Var noga med att ange rätt datum för uppsägning samt underskrift och namnförtydligande.

Det går bra att skicka din uppsägning till Berzelius Fastigheter Ab Box 53058 400 14 Göteborg.

När vi fått din uppsägning får du en bekräftelse via mail att vi tagit emot uppsägningen.

Boka även en tid för kontroll av lägenheten snarast, gärna inom en vecka. Kontrollen gör vi för att vi skall kunna meddela dig i god tid om det finns några anmärkningar. Städbesiktning görs i samband med avflyttning.

Ansökan andrahandsuthyrning mailas till kerstin@berzeliusfastigheter.se

 

Vi följer de regler som Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen förordar

synnerliga skäl skall anges.

Andrahandsavtal
Avstående om besittning

Att hyra ut i andra hand utan tillstånd från hyresvärden kan innebära att du som förstahandshyresgäst blir vräkt och att andrahandshyresgästen blir avhyst från lägenheten utan förvarning.

Riktlinjer för byte

För att vi skall kunna ta ställning till Ert önskade byte behöver Ni:

Maila oss till kerstin@berzeliusfastigheter.se , kompletta uppgifter om personen du önskar byta med och till vilket fstighetsbolag du vill byta.

Vi kontaktar blivande fastighetsägare och bokar därefter möte.

Du får måla och tapetsera om i din lägenhet. Arbetet måste dock utföras på ett fackmannamässigt sätt och förändring och färgval får inte vara alltför extrem, då kan man bli ersättningsskyldig den dag man flyttar. 

När det gäller uppsättning av spegelväggar, hyllor och tavlor med flera fästpunkter bör du vara speciellt varsam, eftersom dessa ofta orsakar många små hål i väggen. Ibland kan detta leda till att ett helt rum måste tapetseras om, vilket den utflyttande hyresgästen får betala. Ett tips är att göra ett kryss i tapeten med en vass kniv och vika undan tapeten innan du borrar, då kan du lätt spackla igen hålet och klistra tillbaka tapetkanterna igen när du flyttar.