Integritetspolicy

Tack för att du använder våra tjänster och webbsidor. Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Denna integritetspolicy är tillämplig för varje person som delar med sig av sina personuppgifter direkt eller indirekt med Berzelius Fastigheter (nedan kallad ”Berzelius Fastigheter”, ”vi” eller ”oss”) genom användning av våra webbsidor såsom berzeliusfastigheter.se eller tjänster.

Ändamål med behandlingen

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

• För att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med tillämpliga villkor.
• För administration av vår affärsrelation med dig.
• För att utveckla och förbättra våra tjänster.
• För att ge dig som hyresgäst, före detta hyresgäst eller möjlig framtida hyresgäst, information och erbjudanden om våra tjänster.

Personuppgifter som behandlas

Berzelius Fastigheter i egenskap av hyresvärd vill behandla personuppgifter om dig. Det vill vi göra dels för att kunna fullgöra våra skyldigheter i förhållande till dig enligt hyresavtalet, dels för att du ska kunna utöva dina rättigheter i egenskap av hyresgäst. Våra skyldigheter består bland annat av att skicka hyresavier och annan information som har med hyresavtalet att göra till dig.

Vi kan också komma att behöva behandla personuppgifter om dig som inhämtas under den tid du är hyresgäst hos oss, exempelvis om störningar i boendet, annan form av missbruk eller vanvård eller försenade hyresbetalningar.

De personuppgifter vi behöver för att uppfylla ovan nämnda ändamål är:

  • Namn

  • Adress

  • Telefonnummer

  • E-mailadress

  • Eventuella säkerheter (exv. pant eller borgen)

  • Eventuell förekomst av förvaltare eller god man

  • Eventuell förekomst av autogiro eller e-faktura

  • Hyresobjektet,

  • Tidpunkt för avflyttning samt orsak

  • Annan information som vi mottar från dig genom din kontakt med oss.

 

Överföring till tredje parter och tredje länder

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster. Vi kommer inte dela personuppgifter med tredje part på ett sätt som möjliggör för sådana tredje parter att använda personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål i relation till dig såsom privatperson, endast till dig i egenskap av relationen som Berzelius fastigheters hyresgäst. Företaget samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker. För att uppdatera eventuella personuppgifter som vi behandlar om dig, skicka ett mail till kerstin@berzeliusfastigheter.se. Du kan även kontakta oss på 031-130728 så hjälper vi dig att uppdatera dina personuppgifter lagrade i våra IT-system.

För att motta ett kostnadsfritt registerutdrag är du välkommen att skicka en undertecknad begäran till Berzelius Fastigheter, Berzeliigatan 14, Box 530 58, Göteborg

 

Personuppgiftsansvarig

Logistik Restauranger Aktiebolag är personuppgiftsansvarig och ansvarar för den data som behandlas under varumärket Berzelius Fastigheter. Vi bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

Logistik Restauranger Aktiebolag  (Org.nr 556496-5274)
BOX 53058
400 14. Göteborg, Sweden

Övrigt

Denna Integritetspolicy gäller när du använder produkter och tjänster som tillhandahålls av Berzelius Fastigheter eller när du besöker de av våra webbplatser som vänder sig till kunder i Sverige.  Integritetspolicyn kan komma att uppdateras och vi meddelar i så fall detta på berzeliusfastigheter.se/integritetspolicy. Där sparar vi även tidigare versioner i ett arkiv som du då hittar på samma länk.

Denna privacy policy gäller från och med 2018-05-11