Nytt på Berzelius Fastigheter

En ny fastighet har tillkommit hos Berzelius fastigheter.  Adressen är Björcksgatan 38 och 40. Ett vackert landshövdingehus  med 37 lägenheter i Björkekärr   

Björcksgatan